Akut sjukvård hemma – Malmö först i landet!

Akut sjukvård hemma – Malmö först i landet!

På itACiH är vi glada och stolta över att kunna vara en del av denna vårdform för Malmöborna. itACiHs digitala lösning för mätning och rapportering av värden i hemmet samt ett verksamhetsstöd för personalen är en stor del i den nu alltmer växande vårdformen, Hospital at Home. För ökad trygghet och tillgänglighet kan patienten, med itACiHs pekplatta, enkelt kommunicera med personalen via chatt och video.

Sydvenskan, 19 Juni 2021, skriver sammanfattningsvis att Hospital at Home nu även startats i Malmö:
Inneliggande patienter kan gå hem lite tidigare då de får med sig en pekplatta och medicinsk utrustning hem. Med utrustningen kan patienten rapportera in värden som blodtryck, vikt, temp mm. Via pekplattan hålls kontakt med personalen via chatt och video. Personalen gör hembesök dagtid.

Vård i hemmet har många fördelar enl Sara Halldén, medicinskt ansvarig läkare. Tex äter och sover patienten bättre, fall- och infektionsrisken minskar. Kostnaderna är lägre jämfört med vård på sjukhus.
https://www.sydsvenskan.se/2021-06-19/malmo-forst-i-landet-med-akut-sjukhusvard-hemma

Den nystartade verksamheten vid SUS i Malmö är det första steget på en större satsning på sjukvård i hemmet som beslutades vid Hälso- och Sjukvårdsnämndens sammanträde 2020-08-07, §107 Akut Sjukhusvård i hemmet. Satsning är i första skedet tvåårig, 2021-22, och här beslutades om 28 miljoner kronor för 2021.

Från HSN:s protokoll:

Förslaget ligger i linje med Framtidens hälsosystem och dess olika insatsområden, främst Nära vård, men också personcentrering, digitalisering och medarbetarperspektivet. Det ger möjlighet för hälsofrämjande och förebyggande insatser, och på längre perspektiv påverkar initiativet förutsättningarna även för insatsområdena Nivåstrukturering och Fysisk infrastruktur. Akutsjukvård i hemmet kommer att vara ett viktigt steg i den omställning som har påbörjats av hälso- och sjukvården i Region Skåne. De lärdomar och erfarenheter som utvecklingen i Malmö kan ge kommer att vara viktiga för att kunna skala upp sådan vård i större omfattning, men också för andra initiativ inom Nära vård.

Internationell forskning visar att vård i hemmet istället för på sjukhus gör att patienterna som bedömts lämpliga för vård i hemmet mår bättre och drabbas av fall och akut förvirring i lägre utsträckning. Förslaget bygger på att i projektform utveckla Mobilt vårdteam (MVT) i Malmö för att möjliggöra behandling i hemmet av patienter som idag vårdas på sjukhus. Syftet är att visa om det koncept som finns beskrivet internationellt med akutsjukvård i hemmet fungerar i svensk kontext och genomföra ett ”proof of concept” (POC).

 

 

 

itACiH’s digitala lösning för dialyspatienter i Skåne

itACiH’s digitala lösning för dialyspatienter i Skåne

I senaste numret av Dialäsen, Nordens ledande tidning för personal inom transplantation och njursjukvård, kan man läsa om Region Skånes satsning för att underlätta vården av och för dialyspatienter.
-Vinsterna är att vi får en kontinuerlig blick av behandlingen. Patienterna får också bättre vätskebalans och kan hålla blodtrycket stabilt. Många av patienterna känner sig mer sedda och även kommunikationen mellan patient och sjukhuspersonal har blivit bättre, säger Anders Christensson. Läs hela reportaget här…

Alla hjälps vi åt för att minska smittspridningen

Alla hjälps vi åt för att minska smittspridningen

itACiH används för att digitalisera vården av njursjuka i Skåne.

Njursjuka är en infektionskänslig grupp och Covid-19 har gjort det ännu viktigare att besöken på sjukhuset blir så få som möjligt.
Med itACiH kan personalen på njurmottagningarna nu kommunicera med patienterna i hemmet med video och textmeddelanden och också följa vikt, blodtryck och behandlingsparametrar vid hemdialys. Mätning av blodtrycket i hemmet gör också att medicinering för njursviktspatienter med högt blodtryck kan ställas in utan upprepade besök på t ex vårdcentraler. Detta är en teknik som även kan komma till användning för andra patientgrupper när sjukhusbesöken skall minskas men vårdbehovet finns kvar.

De Mobila Vårdteamen i Skåne som just nu, till stor del, åker ut och tar Covid-19 prover uppskattar itACiH Verksamhetsstöd som ger en överblick över arbetet både på kontoret och ute på vägarna.

Hos oss är det full fart med att förbereda leveranser av utrustning till njurklinikerna.

Håll ut, Håll avstånd

/gänget på itACiH

Årets itACiH julklapp:

Årets itACiH julklapp:

Fler plattor åt ASIH medarbetarna i Skåne!
Idag var det ASIH i Malmös tur att få fler plattor.
Tack för idag Lars Holmström och Erik Ahlström
Trevlig Lucia önskar vi på itACiH!

Medarbetare i programmeringstävling

Medarbetare i programmeringstävling

Vår nya medarbetare Måns åker i helgen till Holland för att coacha Lunda-lagen i NWERC, den regionala deltävlingen i programmering. Tre lag från Lund gick vidare från kvalificeringstävlingen tidigare i höst. Lundalaget from_future_import_solution, där vår tidigare medarbetare Björn M (i mitten på bilden) ingår, vann hela kvalificeringstävlingen.
Vi hoppas på framgång och önskar dem lycka till i tävlingen där fem av 120 lag går vidare till världsfinalen ICPC 2020 i Moskva.
http://www.nwerc.eu