itACiH

Framtidens vård växer i hemmet

Itacih erbjuder lösningar för Den Nära Vården:

 

Palliativ vård och ASIH

där patienten är hemma så mycket det går, men också på vårdavdelning.

Vård av kroniskt sjuka,

t ex dialys som ofta bedrivs i hemmet, men med tät koppling till vårdpersonal.

Mobila Team

tar hand om äldre multisjuka där vårdpersonal från olika vårdgivare kan hjälps åt för att ge vård till gemensamma patienter.

 

Vi digitaliserar vården där det gör störst nytta!

itACiH Distansmonitorering

Patientens mätningar och rapportering blir omedelbart tillgängliga för vårdpersonalen. Kommunikation via text, foto och video.

Läs mer om itACiH Distansmonitorering i
Dialäsen nr 3 2021…
Dialäsen nr 6 2020…

itACiH Mobilt stöd

Den mobila ASIH sköterskan erbjuds en lättarbetad lösning baserad på en pekplatta för sin planering, rapportering, information och kommunikation. Ständigt uppdaterad.

Läs mer om itACiH Mobilt Stöd
i Vårdfokus nr 6 2017…

itACiH Verksamhetsstöd

Ett effektivt och lättarbetat stöd med översikt och planering för olika former av vård i hemmet. Alltid anpassad till verksamheten.

Läs mer om itACiH Verksamhetsstöd 
i Vårdfokus nr 6 2017…

Ett it-system för vården måste fungera väl både för patienter och personal. Vi arbetar därför med båda sidor samtidigt för att kunna erbjuda lösningar som är smidiga för alla användare – både patient och personal. Patienter känner sig säkra och trygga när vården, kommunikationen och planeringen fungerar. Personalen uppskattar när man kan arbeta effektivt och välplanerat.

 

itACiH är utvecklat, och fortsätter att utvecklas av, med och för användarna.

itACiH erbjuder en säker lösning – all information hanteras krypterad på servrar i Sverige.

itACiH har använts i klinisk verksamhet sedan 2015 och används idag av samtliga ASIH, Palliativa slutenvårdsavdelningar, Mobila vårdteam och Hemdialysmottagningar i Region Skåne. Vi har även nöjda användare på ASIH i Västerbotten och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Skalar upp

Grupperingar och Översikter gör att många patienter kan hanteras.

PUL / PDL / GDPR

itACiH är byggt för att möta vårdens högt ställda krav på it-säkerhet och sekretess.

"Utan systemet skulle jag gå hem"

Många kan inte tänka sig hur man skulle kunna sköta arbetet utan itACiH.

Bye Bye faxen!

Bye Bye faxen!

Sjuksköterskorna på Pålsjö parks korttidsenhet i Helsingborgs kommun tar priset i snabbast införande av itACiH genom tiderna!! På en kvart var dom helt övertygade om hur stor vinsten skulle bli när dom kan använda itACiH för att kommunicera med de ansvariga läkarna på...

ASIH verksamhet startar i Göteborg

ASIH verksamhet startar i Göteborg

Palliativa Rådgivningsteamet på Sahlgrenska i Göteborg växlar nu upp och startar ASIH verksamhet. Gänget på Sahlgrenska har använt itACiH i ca 1,5 år, idag har vi tagit del av deras önskemål om vidareutveckling av systemet samt visat de senaste uppdateringarna. Att...

Vi ses på SFPO’s utbildningsdagar

Vi ses på SFPO’s utbildningsdagar

I em drar SFPO's (sjuksköterskor för palliativ omvårdnad) utbildningsdagar igång! Itacih kommer givetvis att vara på plats för att visa Planeringsstödet som är framtaget av, för och tillsammans med sjuksköterskor inom palliativ vård. Vi ses där!...