itACiH

Framtidens vård växer i hemmet

Itacih erbjuder lösningar för Den Nära Vården:

 

Palliativ vård och ASIH

där patienten är hemma så mycket det går, men också på vårdavdelning.

Vård av kroniskt sjuka,

t ex dialys som ofta bedrivs i hemmet, men med tät koppling till vårdpersonal.

Mobila Team

tar hand om äldre multisjuka där vårdpersonal från olika vårdgivare kan hjälps åt för att ge vård till gemensamma patienter.

 

Vi digitaliserar vården där det gör störst nytta!

itACiH Distansmonitorering

Patientens mätningar och rapportering blir omedelbart tillgängliga för vårdpersonalen. Kommunikation via text, foto och video.

Läs mer om itACiH Distansmonitorering i
Dialäsen nr 3 2021…
Dialäsen nr 6 2020…

itACiH Mobilt stöd

Den mobila ASIH sköterskan erbjuds en lättarbetad lösning baserad på en pekplatta för sin planering, rapportering, information och kommunikation. Ständigt uppdaterad.

Läs mer om itACiH Mobilt Stöd
i Vårdfokus nr 6 2017…

itACiH Verksamhetsstöd

Ett effektivt och lättarbetat stöd med översikt och planering för olika former av vård i hemmet. Alltid anpassad till verksamheten.

Läs mer om itACiH Verksamhetsstöd 
i Vårdfokus nr 6 2017…

Ett it-system för vården måste fungera väl både för patienter och personal. Vi arbetar därför med båda sidor samtidigt för att kunna erbjuda lösningar som är smidiga för alla användare – både patient och personal. Patienter känner sig säkra och trygga när vården, kommunikationen och planeringen fungerar. Personalen uppskattar när man kan arbeta effektivt och välplanerat.

 

itACiH är utvecklat, och fortsätter att utvecklas av, med och för användarna.

itACiH erbjuder en säker lösning – all information hanteras krypterad på servrar i Sverige.

itACiH har använts i klinisk verksamhet sedan 2015 och används idag av samtliga ASIH, Palliativa slutenvårdsavdelningar, Mobila vårdteam och Hemdialysmottagningar i Region Skåne. Vi har även nöjda användare på ASIH i Västerbotten och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Skalar upp

Grupperingar och Översikter gör att många patienter kan hanteras.

PUL / PDL / GDPR

itACiH är byggt för att möta vårdens högt ställda krav på it-säkerhet och sekretess.

"Utan systemet skulle jag gå hem"

Många kan inte tänka sig hur man skulle kunna sköta arbetet utan itACiH.

Tårta till ASIH i Stockholm

Tårta till ASIH i Stockholm

Under den palliativa konferensen i Göteborg lottade vi ut itACiH-tårtor - så att även de som inte hade möjlighet att besöka konferensen skulle få liten del av dagarna. En av de lyckliga vinnarna var ASIH Stockholm Södra, Nacka (Stockholms Läns Landsting) som fick sin...

Hospital at Home i Stockholm

Hospital at Home i Stockholm

Akutpatienter flyttas hem – vårdas virtuellt från sjukhuset - och itACiH levererar den digitala lösningen! Klicka för att öppna inlägget och se filmen om Medoma. Patienten håller kontinuerlig kontakt med vårdpersonal via telefon, chattar och videosamtal. Dessutom görs...

itACiHs Julhälsning

itACiHs Julhälsning

Det är många som just nu arbetar med att utveckla den Nära Vården. Itacihs digitala lösning är som klippt och skuren för just dessa verksamheter! Kontakta oss för mer info och demo! God Jul önskar gänget på itACiH