itACiH Verksamhetsstöd

- digitala vårdlösningar

itACiH Verksamhetsstöd ersätter de traditionella papperskalendrarna, anteckningsblocken, white-boards etc. itACiH underlättar den dagliga planeringen och ger en tydlig översikt, både i läsplatta och dator – vad som ska göras och vem som ska göra det. Med ett digitalt verksamhetsstöd menas ett it-system som stödjer den dagliga verksamheten. itACiH har anpassats till verksamheter i vården genom utveckling i mycket nära samarbete med vårdpersonal. Resultatet är ett integrerat verksamhetsstöd som uppskattas av användarna. Vid användning av itACiH har effektivitetsvinster på 8% observerats. Kostnadseffektivitet med fortsatt hög vårdkvalitet och bra arbetsmiljö har uppnåtts. itACiH används dagligen av samtliga Palliativa enheter i Skåne, vid Njurkliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund samt i kommunal hemsjukvård och på privata vårdhem.

Framtidens vård – verksamhetsstöd

Svensk vård står inför stora utmaningar. Den åldrande befolkningen och det ökade vårdbehovet gör att svensk vård kommer att både anställa betydligt mer personal, samt öka budgeten för vården avsevärt. Men det är möjligt att en effektivisering av vården går att genomföra för att möta dessa utmaningar. Svenskar är generellt positiva till digitala vårdlösningar.

Planering

Tydlig och överskådlig planering, både över vårdtagare och vårdgivare.

Översikt

Tydlig översikt över patienten.

Kommunikation

Textmeddelande och videofunktioner underlättar kommunikationen.

Effektivisering

Effektivare verksamhet med hög vårdkvalitet, spar både tid pengar.

” Med hjälp av verksamhetsstödet har vi lyckats skapa en effektiv verksamhet med hög vårdkvalitet och bra arbetsmiljö.”

Karin Rådberg Enhetschef ASIH, Palliativ vård och ASIH – Lund

Det senaste på bloggen

itACiH stödjer monitorering i hemmet!

När patienten tex tar vikt eller blodtryck i hemmet syns värdena direkt på kliniken samt på patientens surfplatta i hemmet. Detta gör att vårdpersonalen tidigare kan se avvikande värde och snabbt ordinera rätt behandling, det ökar även patientens delaktighet när hen...

Share This