Om itACiH AB

 

Vårt mål är att leverera verksamhetsstöd som kan hantera hela den komplexa vårdsituationen runt vårdtagaren.

Den ursprungliga utvecklingen av itACiH skedde i ett VINNOVA projekt inom programmet UDI – Utmanings-Driven Innovation under åren 2012-2015. Projektet leddes från Lunds Universitet med deltagande från Region Skåne och en bred företagsgrupp.

Under de två första åren var fokus helt på stöd för Palliativ vård i vårdformen Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH). itACiH är en förkortning av detta projekts titel på engelska: ”it-support for Advanced Care in the Home”. Likheten i vård mellan ASiH och en Palliativ avdelning, som vårdar i princip samma grupp av patienter, gjorde att även stöd för vårdavdelningar togs fram. Detta på personalens initiativ.

I projektets senare hälft breddades fokus till att också inkludera vård av njursvikts- och dialyspatienter i hemmet. Detta inkluderar monitorering av värden som vikt och blodtryck för vårdtagare i hemmet.

När projektet löpte ut överfördes verksamheten till ett nystartat företag som drivs av initiativtagarna till det ursprungliga projektet och med Region Skåne som första kund.

 

Läs Historien om itACiH