Om itACiH AB

 

Vårt mål är att leverera verksamhetsstöd som kan hantera hela den komplexa vårdsituationen runt vårdtagaren.

Den ursprungliga utvecklingen av itACiH skedde i ett VINNOVA projekt inom programmet UDI – Utmanings-Driven Innovation under åren 2012-2015. Projektet leddes från Lunds Universitet med deltagande från Region Skåne och en bred företagsgrupp.

Under de två första åren var fokus helt på stöd för Palliativ vård i vårdformen Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH). itACiH är en förkortning av detta projekts titel på engelska: ”it-support for Advanced Care in the Home”. Likheten i vård mellan ASiH och en Palliativ avdelning, som vårdar i princip samma grupp av patienter, gjorde att även stöd för vårdavdelningar togs fram. Detta på personalens initiativ.

I projektets senare hälft breddades fokus till att också inkludera vård av njursvikts- och dialyspatienter i hemmet. Detta inkluderar monitorering av värden som vikt och blodtryck för vårdtagare i hemmet.

När projektet löpte ut överfördes verksamheten till ett nystartat företag som drivs av initiativtagarna till det ursprungliga projektet och med Region Skåne som första kund.

 

Läs Historien om itACiH

Share This