Mobilt Team i Landskrona

Mobilt Team i Landskrona

I förrgår träffade vi det Mobila Teamet i Landskrona som nu varit igång i ca 2,5 månad. Dom använder itACiH för att planera sin verksamhet och vi kikade på vilken statistik de önskar få ut ur systemet.
Siffrorna på vad dom utfört imponerar!
Vilken insats dom gör för Landskronaborna!
Läs mer om Landskronas Närsjukvårdsteam här.

SVT’s Rapport besökte Skånes Universitetssjukhus i Malmö som erbjuder specialiserad sjukhusvård i hemmet.

SVT’s Rapport besökte Skånes Universitetssjukhus i Malmö som erbjuder specialiserad sjukhusvård i hemmet.

Det Mobila Sjukhusteamet i Malmö använder itACiH:s lösning för sin dagsplanering. Här får dom överblick över sina patienter och dagens uppgifter samt kan hantera all den praktiska information som behövs när vården sker utanför sjukhuset. Lösningen erbjuder också kommunikation med patienterna i hemmet via chat, bilder, mätvärden och video. Patienten får låna mätinstrument och utrustning som behövs för kommunikation vilket gör det tillgängligt för alla. Utrustningen kräver inte bredband eller annat hemma hos patienten och inte heller någon installation eller teknisk kompetens.

Antalet vårdplatser minskar och antalet överbeläggningar nådde en ny toppnivå 2022. När vårdavdelningarna är fulla måste patienterna läggas någon annan stans, t ex i korridorerna. Förra året låg i Sverige i genomsnitt 940 patienter varje dag på en plats som inte uppfyller kraven på en vårdplats.
Men så måste det inte se ut, klicka här för att se SVT Nyheters inslag om hur det Mobila Sjukhusteamet i Malmö arbetar.

Ur inslaget i Rapport 2023-03-22:

Inga-Lill har behandlas för en luftvägsinfektion under 2 veckor i hemmet. Hon har fått besök 3 ggr per dag för behandling med antibiotika intravenöst. Något hon hade behövt ligga på sjukhuset för om inte teamet funnits.
Inga-Lill: ”Detta är jättebra, för att ligga på sjukhus är inget roligt. Och så kommer ni hem och man kan sitta ner i lugn och ro och fråga om allting. När man är hemma kan man koppla av och ta det i sin egen takt. Och man är mer aktiv med dammsugning och sånt. Så man är mer aktiv hemma”.

Teamet med sjuksköterskan Ronja och läkaren Parisa, hinner med 6 besök om dagen och kan ta hand om ganska mycket i hemmet. Syrgasbehov, intravenös vätskedrivande behandling mm. Så det är patienter som annars hade behövt vara på sjukhuset och tagit upp en vårdplats.

Projektet startade 2020 med planering och sommaren 2022 drog verksamheten igång. Den största drivkraften har varit att skapa ett bättre vårdalternativ för patienterna. Patienterna sover bättre, äter bättre, mår bättre, är mer aktiva, mindre förvirrade och blir friskare fortare när dom är hemma förklarar Henrik Elg. Men projektet har också frigjort åtråvärda vårdplatser på Universitetssjukhuset. Med i snitt 9 patienter i hemmet motsvara det en halv vårdavdelning. Det gör att det frigörs platser för de patienter som behöver mycket tillsyn och övervakning på sjukhuset.

Linn Kennedy fyller i att det naturligtvis inte ersätter all sjukhusvård utan det kommer att behövas många vårdplatser även i framtiden, men för de patienter det är möjligt är detta ett utmärkt alternativ. Och naturligtvis är det frivilligt.

Att vårda en patient i hemmet med ett mobilt vårdteam har visat sig vara 35-40% billigare än vård på ett sjukhus. Det kostar mycket att driva de här husen – förklarar Henrik Elg. Både Ronja och Parisa jobbar deltid i det mobila teamet, övrig tid arbetar dom på vårdavdelning på sjukhuset.

Båda tycker det är roligt att jobba på ett nytt sätt och att komma hem till patienterna. Ronja menar att det kan vara ett sätt att få fler sjuksköterskor att stanna i yrket. För henne har det känts som att hon kommer att orka mycket mer och det är både lärorikt och utmanade att jobba på detta sätt.

 

 

Som på sjukhus – fast hemma

Som på sjukhus – fast hemma

”Som på sjukhus – fast hemma” lyder rubriken i Ystad Allehandas reportage om det Mobila Teamet Basonkologi i Ystad.

itACiH är stolta leverantörer av det Mobila Teamets digitala lösning för att planera sin verksamhet.

Reportaget beskriver en tonårsförälder som drabbats av cancer mitt i livet och som förmodligen hade varit tvungen att tillbringa nästan hela det senaste halvåret på sjukhus om inte det Mobila Teamet funnits.

Det Basonkologiska teamet som utgår från lasarettet i Ystad kan sedan i höstas tex ge viss behandling och ta prover på cancerpatienter i deras hem. Teamet gör det möjligt att skriva ut patienter tidigare från sjukhuset till hemmet.

I Ystads Allehanda kan man läsa att teamledaren Caroline Nilsson ser positivt på verksamhetens framtid.

”-Vi har budget för hela året 2023 och på sikt vill ju regionen att verksamheten ska spridas i Skåne.”

Läs reportaget i Ystad Allehanda här