Historien om itACiH

 

I itACiHs hjärta finns en tanke om att fler ska kunna få så bra vård som möjligt med hög patientsäkerhet och att vårdgivarna ska ha en trygg och bra arbetsmiljö.

itACiH började som ett projekt på ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) vid den Palliativa Enheten i Lund 2012.

I ett nära samarbetet med vårdgivarna insåg vi snabbt att det fanns ett glapp i verksamheten, det saknades stöd för det som händer mellan vårdtagaren och journalen. Planeringen av det dagliga arbetet skrevs för hand i en papperskalender, på kom-ihåg-lappar och på olika listor som fanns uppsatta på alla tänkbara och otänkbara ställen!

Det personalen behövde var att lätt och överskådligt kunna se vad som dagligen ska göras både i det direkta arbetet med vårdtagarna men även annat – allt från att städa sköljen till att gå på möte.

All information som inte är journalhandling men som är nödvändig för att arbeta patientsäkert behövde helt enkelt någonstans att ta vägen.

 

Här föddes idén om ett verksamhetsstöd.

 

Under projektets två år träffades användare och utvecklare varje vecka för att stämma av vad användarna behövde och önskade och vad utvecklarna fixat sedan förra veckan. Många idéer har stötts och blötts flertalet gånger innan användarna blivit nöjda.

En framgångsfaktor i projektet är just att användarna har varit med under hela processen, och fortfarande är, det gör att verksamhetsstödet är användarvänligt och hela tiden hålls levande.

Eftersom vårdgivarna på den palliativa enheten arbetar med hemsjukvård fanns givetvis en stor önskan om att få verksamhetsstödet mobilt. Sagt och gjort idag är vårdgivarna utrustade med läsplattor. I läsplattorna finns även uppgifter om vårdtagaren, möjlighet att göra olika symtomskattning, ta foto samt en anteckningsfunktion. Givetvis finns karta och GPS i läsplattan, vilket ger vettiga hembesöksrundor som spar både tid, pengar och miljö.

Kommunikation är ofta ett ledord i en verksamhet. För att stödja detta valde vi att ha möjlighet till både meddelande och videokommunikation i systemet.

Inom njurmedicin fick man snart nys om projektet som då utvidgades till att även innefatta vårdtagare som får dialys i hemmet. Nu har de en läsplatta, en våg och en blodtrycksmanschett hemma. De väger sig och tar blodtrycket hemma, värdena går sedan automatiskt till både läsplattan i hemmet samt till datorn på sjukhuset så att vårdgivaren snabbt kan se värdena och agera utefter det.

Både användarna och ledningen är mycket nöjda med och ser stora effektivitetsvinster med tjänsten som nu sprider sig över hela landet.

Vill du veta mer om itACiH verksamhetsstöd – kontakta oss gärna!