På itACiH är vi glada och stolta över att kunna vara en del av denna vårdform för Malmöborna. itACiHs digitala lösning för mätning och rapportering av värden i hemmet samt ett verksamhetsstöd för personalen är en stor del i den nu alltmer växande vårdformen, Hospital at Home. För ökad trygghet och tillgänglighet kan patienten, med itACiHs pekplatta, enkelt kommunicera med personalen via chatt och video.

Sydvenskan, 19 Juni 2021, skriver sammanfattningsvis att Hospital at Home nu även startats i Malmö:
Inneliggande patienter kan gå hem lite tidigare då de får med sig en pekplatta och medicinsk utrustning hem. Med utrustningen kan patienten rapportera in värden som blodtryck, vikt, temp mm. Via pekplattan hålls kontakt med personalen via chatt och video. Personalen gör hembesök dagtid.

Vård i hemmet har många fördelar enl Sara Halldén, medicinskt ansvarig läkare. Tex äter och sover patienten bättre, fall- och infektionsrisken minskar. Kostnaderna är lägre jämfört med vård på sjukhus.
https://www.sydsvenskan.se/2021-06-19/malmo-forst-i-landet-med-akut-sjukhusvard-hemma

Den nystartade verksamheten vid SUS i Malmö är det första steget på en större satsning på sjukvård i hemmet som beslutades vid Hälso- och Sjukvårdsnämndens sammanträde 2020-08-07, §107 Akut Sjukhusvård i hemmet. Satsning är i första skedet tvåårig, 2021-22, och här beslutades om 28 miljoner kronor för 2021.

Från HSN:s protokoll:

Förslaget ligger i linje med Framtidens hälsosystem och dess olika insatsområden, främst Nära vård, men också personcentrering, digitalisering och medarbetarperspektivet. Det ger möjlighet för hälsofrämjande och förebyggande insatser, och på längre perspektiv påverkar initiativet förutsättningarna även för insatsområdena Nivåstrukturering och Fysisk infrastruktur. Akutsjukvård i hemmet kommer att vara ett viktigt steg i den omställning som har påbörjats av hälso- och sjukvården i Region Skåne. De lärdomar och erfarenheter som utvecklingen i Malmö kan ge kommer att vara viktiga för att kunna skala upp sådan vård i större omfattning, men också för andra initiativ inom Nära vård.

Internationell forskning visar att vård i hemmet istället för på sjukhus gör att patienterna som bedömts lämpliga för vård i hemmet mår bättre och drabbas av fall och akut förvirring i lägre utsträckning. Förslaget bygger på att i projektform utveckla Mobilt vårdteam (MVT) i Malmö för att möjliggöra behandling i hemmet av patienter som idag vårdas på sjukhus. Syftet är att visa om det koncept som finns beskrivet internationellt med akutsjukvård i hemmet fungerar i svensk kontext och genomföra ett ”proof of concept” (POC).