Vad säger användarna

 

Användningen av itACiH Verksamhetsstöd utvärderades vid en ASiH-avdelning efter nästan två års användning. Resultatet är överväldigande positivt. Alla instämmer i att det underlättar arbetet. Över 75% anser att stressnivån sjunker.

 

Kommentarer från personal som arbetar med itACiH:

 • Tydlig struktur och överblick över arbetet.
 • Att man inte missar något i planeringen.
 • Patientsäkerhet, upprepade aktiviteter gör att risken att glömma bort utesluts.
 • Borde användas på sjukhusets vårdavdelningar!
 • Mycket bra möten och information.

 

Kommentarer från chefer:

 • Nyanställda – introduktionen så mycket lättare, de kan börja arbeta direkt.
 • När det kör ihop sig har vi överblick för att prioritera och förändra.
 • Effektivare kommunikation mellan personal.
 • Ökat vårdproduktionen utan att öka bemanningen.
 • Bemanningen är anpassad till belastningen – förbättrad arbetsmiljö.
 • Tagit bort arbetsuppgifter som inte ger patientnytta.