Vård i hemmet på patientens villkor

 

Distansmonitorering

Kommunikationen med vårdpersonalen är viktig för trygghet och behandlingsresultat när kroniskt sjuka själva utför sin vård i hemmet. Med itACiH kan patienten kommunicera via chatt-meddelanden och foton som blir tillgängliga omedelbart för vårdpersonal respektive patient. Med ett klick kan ett videosamtal kopplas upp. Behandlingen följs genom att behandlingsparametrar registreras och mätvärden, som t ex vikt och blodtryck, förmedlas automatiskt från våg och blodtrycksmätare till vårdpersonal. Lika enkelt att använda för patienten som effektivt att hantera för personalen.

Systemet har utvecklats i samverkan med vårdens personal och används bl a för hemdialys. Under 2020 har itACiH distansmonitorering införts vid samtliga hemdialysavdelningar i Region Skåne och 150, eller nästan alla, hemdialyspatienter är nu uppkopplade. Systemet används också för att stödja inställningen av medicineringen mot högt blodtryck hos njursviktspatienter.
Anders Christensson chefsöverläkare i njurmedicin vid Skånes Universitetssjukhus, har varit aktiv under hela utvecklingen av itACiH distansmonitorering. Läs mer i Dialäsen, Nordens ledande tidning för personal inom transplantation och njursjukvård, nr 3 2021…

Systemet har introducerats under 2020 i rekordfart för Region Skånes patienter i Covid-19 tider. Ett viktigt motiv är att minska behovet av besök vid sjukhus, och är en del av Region Skånes satsning på Njursjukvården.
Läs mer om Region Skånes satsning på njursjukvården här…

itACiH Distansmonitorering är ett generellt system som används i många situationer där patienter vårdas i hemmet. Informationen i form av mätvärden och rapporter från formulär/enkäter som patienten fyller i skräddarsys efter diagnos och behandling. Presentationen anpassas till personalens önskemål. Möjligheterna till kommunikation med video, bilder och text finns alltid med.

Möt Roland Fristedt som använder itACiH Distansmonitorering dagligen. Ur Dialäsen, Nordens ledande tidning för personal inom transplantation och njursjukvård, nr 6 2020…

itACiH Distansmonitorering ur Dialäsen nr 6 2020