Vård i hemmet på patientens villkor

 

itACiH är anpassat för olika situationer, palliativ vård (ASiH) i hemmet såväl som vård av kroniskt sjuka, t ex dialys i hemmet.

 

Distansmonitorering

För kroniskt sjuka som behandlas i hemmet, t ex med peritoneal-dialys (PD), kan patienten monitoreras och värdena blir automatiskt och omedelbart tillgängliga för personalen på sjukhuset i en anpassad grafisk pressentation. För denna patientgrupp är det t ex viktigt att följa vikt och blodtryck, samt volymer och vikter på dialysvätskorna. Lika viktigt är att patienten kan kommunicera med sjukvårdspersonalen med text, bilder och video som komplement till telefonsamtal. Detta gör att patienten kan känna sig trygg i sin behandling när sjukvårdspersonalen kan följa resultatet av behandlingen och patienten kan få svar på sina frågor på ett effektivt sätt. Ibland kan skriven text fungera bättre än tal, t ex vid språkproblem, i andra situationer säger en bild mer än tusen ord, och ofta ger ett videosamtal en ännu bättre bild av patientens situation.

itACiH Distansmonitorering har tagits fram för att stödja dialys i hemmet, men grunderna är generella och kan lätt anpassas för vård i hemmet av andra kroniska tillstånd som kräver andra mätvärden och annan presentation