Överblick över en komplex verksamhet

 

Vård av svårt sjuka människor är komplext redan på en avdelning och blir ännu svårare när patienterna vårdas hemma. Planering och omplanering måste gå enkelt och snabbt vilket kräver överblick av både patienter, personal och vad som behöver göras.

 

itACiH Verksamhetsstöd

Erbjuder ett effektivt, smidigt och lättarbetat stöd för olika former av vård i hemmet. Alltid anpassad till den aktuella situationen med funktioner för planering, bemanning, översikt, uppföljning, kommunikation med bild, video och chatt, samt hantering av utrustning både för patienter och personal.

Alla vet vad dom skall göra, alla kan se vad som blivit gjort, alla kan se vad dom kan hjälpa till med när något oväntat inträffar och planerna måste göras om. Kombinerat med itACiH Mobila stöd är även de som är på språng med i loopen och kan planeras om löpande. Allt uppdaterat i realtid.

itACiH ersätter papperkalendrar, patientpärmar, whiteboards, kom-ihåg lappar, sammanställningar i kalkylblad och textdokument med en gemensam lösning för detta arbetsmaterial som inte platsar i journalen.

itACiH Verksamhetsstöd utvecklades för ASiH:s behov, men har visat sig fungera väl även på slutna avdelningar, i kommunal verksamhet och i vårdboenden.

”Utan systemet skulle jag gå hem”
Möt personalen på ASIH i Lund som använder itACiH Verksamhetsstöd i sitt dagliga arbete…
Ur Vårdfokus nr 6 2017