I torsdags besökte socialstyrelsens generaldirektör, Olivia Wigzell, SUS i Malmö rapporterar Sydsvenskan.
Hon ville gärna besöka det Mobila Sjukhusteamet, MST, och bekanta sig med det på plats.

– ”Det här teamet har ju fantastiska resultat, och det är ett innovativt sätt att arbeta. Personcentrerat, patientsäkert och hög kvalitet enligt mätningar” säger hon.

Det Mobila Sjukhusteamet i Malmö var först i landet att satsa på denna vårdform för att möjliggöra tidig hemgång, men också för att undvika inläggning då patienter kan komma till MST direkt från akuten.

Sedan start sommaren 2021 har MST vårdat över 1100 patienter och flyttat ut 5300 vårddygn från sjukhuset SUS i Malmö.

Henrik Elg, chef för MST, beskriver resultatet så här: Det har blivit en succé på flera sätt, med trygga patienter, få vårdrelaterade infektioner, få återinläggningar och lägre kostnader. Teamet har tagit emot studiebesök från sjukhus i hela landet och Henrik tillägger:

– ”Det är jätteroligt, för vi tror verkligen på den här vårdformen och vill att den sprider sig.”

Det verkar Socialstyrelsen också vilja och ser de mobila sjukvårdsteamen vid SUS som en förebild när Socialstyrelsen ska utreda framtidens behov av nya vårdplatser och nya arbetssätt.

Vi på itACiH är stolta att, sedan start, ha försett MST i Malmö, och nu också MST i Lund, med det it-stöd de behövt för sin verksamhet – för att planera verksamheten samt för distansmonitorering och kommunikation med patienterna i hemmet, allt i samma it-lösning. Vi ser att detta ger en effektiv verksamhet, med hög kvalitet och nöjda medarbetare, och dessutom genomgående nöjda patienter.

Vi tror att många fler sjukhus följer efter!