Denna veckan har både Helsingborg och Hässleholms njurmottagning börjat använda itACiH för att underlätta vardagen för de som behöver dialys, s. k påsdialys, i hemmet.
Tidigare har patienterna fört manuella pappersprotokoll flera gånger per dag för sina dialyspåsar samt vikt och blodtryck. Dessa anteckningar har patienterna sedan tagit med sig till mottagningen på sjukhuset var 6-8:de vecka.
I och med itACiH sköts detta nu enkelt digitalt och vårdpersonalen får tillgång till värdena direkt i realtid. Patienterna kan även chatta och ha videosamtal med personalen samt skicka in foto.
Allt sammantaget leder detta till att personalen lättare och direkt kan se förändringar i patientens tillstånd och därmed minska antalet besök på sjukhuset för patienten.
I Malmö och Lund har denna patientgrupp redan använt itACiH’s lösning en längre tid, men även här fortsätter utvecklingen och fler patienter får möjlighet att använda itACiH i hemmet .

itACiH kit att skicka med patienten hem

Här packas itACiH-väskor, de fylls med platta, våg och blodtrycksmätare.

 

ItACiH distansmonitorering

Här följer Ssk Azar en av sina patienters blodtryck. Blodtryck och vikt är viktiga parametrar inom njursjukvården.

Färdiga itACiH kit

Färdigpackade itACiH-väskor, redo att delas ut till patienter!