På itACiH är vi väldigt glada över att få förtroendet att stå för den digitala lösningen i detta samverkansprojekt. Personer som behöver specialistvård ska kunna få det i hemmet av Malmös nya mobila sjukhusteam. Den som vårdas i hemmet kommer att få tillgång till itACiH’s utrustning för att ta värden och kommunicera med sjukvårdspersonalen. Värdena rapporteras till personalen via en pekplatta som patienten har i hemmet. Via pekplattan kan patienten även chatta och ha videosamtal med personalen.

Vi på itACiH ser fram emot fortsatt gott samarbete och önskar gänget i den nystartade verksamheten ett sort lycka till!
Läs mer via länken nedan:
https://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Halsa-och-vard/2021/region-skane-erbjuder-sjukhusvard-i-hemmet/ 

Bilder från invigningen den 7 Juni!


Henrik Elg, Enhetschef Mobilt Sjukhusteam


Katarina Johnsson, Btr Sjukhuschef SUS, och Gisela Öst, Förvaltningsdirektör Malmö stad


Projektledare Katharina Borgström och
Sara Halldén, Läkare på
Mobila Sjukhusteamet Malmö