Stort tack till personalen på Palliativa Enheten i Lund för gott samarbete i samband med förra veckans uppdatering!

Share This