Önskar ni också få ett bättre flöde i remisshanteringen?

ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Malmö vände sig till oss för att få ett bättre flöde på inkommande remisser. De önskade ett mer tydligt, överskådligt och strukturerat arbetssätt kring remisshanteringen, med mindre kom-ihåg-lappar. Lösningen på detta finns sedan tidigare i itACiH och är nu anpassat efter Malmös önskemål. Är du också nyfiken på hur itACiH kan hjälpa till med remisshanteringen så är du välkommen att kontakta oss!

Skriv ett mejl, info@itacih.se, eller besök vår monter på SFPO (sjuksköterskor för palliativ omvårdnad) dagen imorgon!
/Sofia