Befolkningen åldras och en större andel människor lider av kroniska sjukdomar. För att anta utmaningen som möter de kommande åren behöver vi sätta in den digitala kraften där den kan göra som mest nytta och där behovet  är som störst – bland de multisjuka äldre.
Med detta i åtanke är vi stolta över att nu kunna stödja och effektivisera arbetet för personalen på de Mobila Vårdteamen i Mellersta Skåne och i Malmö.

Mobila Vårdteamet i Mellersta Skåne
Mobila Vårdteamet i Mellersta Skåne

Mobila Vårdteamet Malmö - itACiH
Sommarlunch på Mobila Vårdteamet i Malmö