Grattis Anders Christensson

Grattis Anders Christensson

Grattis till Anders Christensson, chefsöverläkare vid njurmedicin SUS Malmö-Lund, som tilldelats Stiftelsen för njursjukas stipendium för år 2020. Anders och hans kollegor skall leta efter samband mellan fetma och njursjukdom.
Läs mer om stipendiet här

 

Digitaliserar vården där det gör störst nytta!

Digitaliserar vården där det gör störst nytta!

Befolkningen åldras och en större andel människor lider av kroniska sjukdomar. För att anta utmaningen som möter de kommande åren behöver vi sätta in den digitala kraften där den kan göra som mest nytta och där behovet  är som störst – bland de multisjuka äldre.
Med detta i åtanke är vi stolta över att nu kunna stödja och effektivisera arbetet för personalen på de Mobila Vårdteamen i Mellersta Skåne och i Malmö.

Mobila Vårdteamet i Mellersta Skåne
Mobila Vårdteamet i Mellersta Skåne

Mobila Vårdteamet Malmö - itACiH
Sommarlunch på Mobila Vårdteamet i Malmö

Skåne – nu kör vi!

Skåne – nu kör vi!

Denna veckan har både Helsingborg och Hässleholms njurmottagning börjat använda itACiH för att underlätta vardagen för de som behöver dialys, s. k påsdialys, i hemmet.
Tidigare har patienterna fört manuella pappersprotokoll flera gånger per dag för sina dialyspåsar samt vikt och blodtryck. Dessa anteckningar har patienterna sedan tagit med sig till mottagningen på sjukhuset var 6-8:de vecka.
I och med itACiH sköts detta nu enkelt digitalt och vårdpersonalen får tillgång till värdena direkt i realtid. Patienterna kan även chatta och ha videosamtal med personalen samt skicka in foto.
Allt sammantaget leder detta till att personalen lättare och direkt kan se förändringar i patientens tillstånd och därmed minska antalet besök på sjukhuset för patienten.
I Malmö och Lund har denna patientgrupp redan använt itACiH’s lösning en längre tid, men även här fortsätter utvecklingen och fler patienter får möjlighet att använda itACiH i hemmet .

itACiH kit att skicka med patienten hem

Här packas itACiH-väskor, de fylls med platta, våg och blodtrycksmätare.

 

ItACiH distansmonitorering

Här följer Ssk Azar en av sina patienters blodtryck. Blodtryck och vikt är viktiga parametrar inom njursjukvården.

Färdiga itACiH kit

Färdigpackade itACiH-väskor, redo att delas ut till patienter!

 

Nytt år – nya möjligheter!

Nytt år – nya möjligheter!

Utvecklingen av itACiH Verksamhetsstöd fortsätter, som alltid, i nära samarbete med användarna!
Så, om du som användare, har något förslag på utvecklingsområde tveka inte att kontakta oss.
Skicka ett PM eller mejla till info@itacih.se

Lycka till med julstök, julgodis, kulprov, bränd knäck, lite sned gran som man glömt vattna, nödrim mm, men framförallt:
Glöm inte ladda batterierna!
God Jul önskar vi på itACiH!

Haga slott nästa!

Haga slott nästa!

PD i praktiken.
Utbildnings- och diskussionsmöte om PD (peritoneal dialys) i praktiken
på Haga slott, utanför Enköping.
Årets tema är ”Dialysstart och uppföljning”.
Ser fram emot två givande dagar!