Digitaliserar vården där det gör störst nytta!

Digitaliserar vården där det gör störst nytta!

Befolkningen åldras och en större andel människor lider av kroniska sjukdomar. För att anta utmaningen som möter de kommande åren behöver vi sätta in den digitala kraften där den kan göra som mest nytta och där behovet  är som störst – bland de multisjuka äldre.
Med detta i åtanke är vi stolta över att nu kunna stödja och effektivisera arbetet för personalen på de Mobila Vårdteamen i Mellersta Skåne och i Malmö.

Mobila Vårdteamet i Mellersta Skåne
Mobila Vårdteamet i Mellersta Skåne

Mobila Vårdteamet Malmö - itACiH
Sommarlunch på Mobila Vårdteamet i Malmö

Skåne – nu kör vi!

Skåne – nu kör vi!

Denna veckan har både Helsingborg och Hässleholms njurmottagning börjat använda itACiH för att underlätta vardagen för de som behöver dialys, s. k påsdialys, i hemmet.
Tidigare har patienterna fört manuella pappersprotokoll flera gånger per dag för sina dialyspåsar samt vikt och blodtryck. Dessa anteckningar har patienterna sedan tagit med sig till mottagningen på sjukhuset var 6-8:de vecka.
I och med itACiH sköts detta nu enkelt digitalt och vårdpersonalen får tillgång till värdena direkt i realtid. Patienterna kan även chatta och ha videosamtal med personalen samt skicka in foto.
Allt sammantaget leder detta till att personalen lättare och direkt kan se förändringar i patientens tillstånd och därmed minska antalet besök på sjukhuset för patienten.
I Malmö och Lund har denna patientgrupp redan använt itACiH’s lösning en längre tid, men även här fortsätter utvecklingen och fler patienter får möjlighet att använda itACiH i hemmet .

itACiH kit att skicka med patienten hem

Här packas itACiH-väskor, de fylls med platta, våg och blodtrycksmätare.

 

ItACiH distansmonitorering

Här följer Ssk Azar en av sina patienters blodtryck. Blodtryck och vikt är viktiga parametrar inom njursjukvården.

Färdiga itACiH kit

Färdigpackade itACiH-väskor, redo att delas ut till patienter!

 

Alla hjälps vi åt för att minska smittspridningen

Alla hjälps vi åt för att minska smittspridningen

itACiH används för att digitalisera vården av njursjuka i Skåne.

Njursjuka är en infektionskänslig grupp och Covid-19 har gjort det ännu viktigare att besöken på sjukhuset blir så få som möjligt.
Med itACiH kan personalen på njurmottagningarna nu kommunicera med patienterna i hemmet med video och textmeddelanden och också följa vikt, blodtryck och behandlingsparametrar vid hemdialys. Mätning av blodtrycket i hemmet gör också att medicinering för njursviktspatienter med högt blodtryck kan ställas in utan upprepade besök på t ex vårdcentraler. Detta är en teknik som även kan komma till användning för andra patientgrupper när sjukhusbesöken skall minskas men vårdbehovet finns kvar.

De Mobila Vårdteamen i Skåne som just nu, till stor del, åker ut och tar Covid-19 prover uppskattar itACiH Verksamhetsstöd som ger en överblick över arbetet både på kontoret och ute på vägarna.

Hos oss är det full fart med att förbereda leveranser av utrustning till njurklinikerna.

Håll ut, Håll avstånd

/gänget på itACiH

Palliativ konferens i Östersund

Palliativ konferens i Östersund

På väg hem från 2 givande dagar på 6:e Nationella Palliativa konferensen, Frösö Park Arena Östersund. Många trevliga möte och intressanta kontakter knutna!

Nationell Konferens i Palliativ Vård

Nationell Konferens i Palliativ Vård

Förberedelserna inför den 6:e nationella konferensen i Palliativ Vård är i full gång!
Äntligen snart dags att träffa “palliatörer” från hela landet och få chansen att visa upp itACiH Verksamhetsstöd. Ett Verksamhetsstöd som är framtaget för just den mobila palliativa vården.
Vi ses i Östersund den 11-12/3.
Välkommen till vår monter!