Idag var ”itACiH-Björn”, som ansvarar för utvecklingen av plattorna, på ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) för att diskutera kommande funktioner på vår mobila lösning. itACiH’s grundidé är just denna – att användarna ska vara delaktiga i utvecklingen så att verksamhetsstödet hela tiden förbättras och optimeras för alla befintliga och framtida användare.