Stöd för monitorering

 

I många situationer, är vikt och blodtryck avgörande parametrar att följa. itACiH erbjuder här monitorering genom utrustning att placera i hemmet för att vårdtagaren själv skall kunna mäta vikt och blodtryck dagligen. Mätningarna rapporteras automatiskt och blir direkt tillgängliga som trendkurvor för vårdgivarna på motsvarande mottagning. Vårdtagare i t.ex. hemdialys (PD) kan rapportera kritiska värden (som påsvikter) vilka också presenteras för vårdpersonalen. Även säker kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare med text, bild, skattningar, och videosamtal stöds av samma utrustning. Detta underlättar vårdtagarens och mottagningens vardag. Vårdtagaren behöver inte åka till mottagningen så ofta för kontroller och mottagningen får snabb information om hens status. På så sätt kan justeringar i behandlingen ordnas snabbt, vilket ger ökad säkerhet och minskade komplikationer för vårdtagaren.

Ovan beskrivs främst stöd för hantering av njursvikt och hemdialys, itACiH Verksamhetsstöd går att komplettera och även ge stöd för andra tillstånd och verksamheter.

Share This