Mobilt stöd för vårdgivare

 

För hemsjukvård finns också ett mobilt stöd baserat på en läsplatta som vårdgivaren har med sig vid hembesöket. På plattan finns då relevant information för vårdgivaren, såsom vilka vårdtagare som skall besökas och vilka insatser som skall göras. Det finns också bl.a. möjlighet att göra symtomskattningar med hjälp av läsplattans grafik, som oftast vårdtagaren kan fylla i själv, samt att dokumentera med bilder. Sådan genererad information laddas upp direkt och blir då tillgänglig för personal som ansluter via en webb-klient. Läsplattan stödjer också videosamtal med personal inom samma vårdenhet.

Behovet av sk. ruttoptimering och GPS för de mobila teamen har lösts med hjälp av kartfunktion där personalen kan effektivisera sin resande verksamhet, vilket leder till stora tidsvinster mindre drivmedelsförbrukning och sundare miljö.

Share This