Grundsystem med stöd för planering, översikt och kommunikation

 

Grundsystemet omfattar:

  • Planeringsstöd
  • Översikt av dagens arbete.
  • Kommunikationsmöjligheter mellan de olika teamen på vårdenheten.
  • Personalplanering
  • Bilder som kan användas för att dokumentera t ex ett liggsårs utbredning.
  • Ruttoptimering med kart funktion.

 

itACiH grundsystem bidrar med stöd för alla de planerade uppgifter som behöver utföras.
Översiktligt så att alla vet vad som skall göras, vem som gör vad, och vad som inte är gjort.
Inget blir bortglömt, kommunikationen mellan arbetslagen underlättas.
Patientsäkerhet ökar när inget riskerar att glömmas bort eller missförstås.
Med itACiH  effektiviseras överflyttningar av vårdtagare då all personal kan ta del av informationen.

Share This