itACiH Verksamhetsstöd

- digitala vårdlösningar

itACiH Verksamhetsstöd ersätter de traditionella papperskalendrarna, anteckningsblocken, white-boards etc. itACiH underlättar den dagliga planeringen och ger en tydlig översikt, både i läsplatta och dator – vad som ska göras och vem som ska göra det. Med ett digitalt verksamhetsstöd menas ett it-system som stödjer den dagliga verksamheten. itACiH har anpassats till verksamheter i vården genom utveckling i mycket nära samarbete med vårdpersonal. Resultatet är ett integrerat verksamhetsstöd som uppskattas av användarna. Vid användning av itACiH har effektivitetsvinster på 8% observerats. Kostnadseffektivitet med fortsatt hög vårdkvalitet och bra arbetsmiljö har uppnåtts. itACiH används dagligen av samtliga Palliativa enheter i Skåne, vid Njurkliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund samt i kommunal hemsjukvård och på privata vårdhem.

Framtidens vård – verksamhetsstöd

Svensk vård står inför stora utmaningar. Den åldrande befolkningen och det ökade vårdbehovet gör att svensk vård kommer att både anställa betydligt mer personal, samt öka budgeten för vården avsevärt. Men det är möjligt att en effektivisering av vården går att genomföra för att möta dessa utmaningar. Svenskar är generellt positiva till digitala vårdlösningar.

Planering

Tydlig och överskådlig planering, både över vårdtagare och vårdgivare.

Översikt

Tydlig översikt över patienten.

Kommunikation

Textmeddelande och videofunktioner underlättar kommunikationen.

Effektivisering

Effektivare verksamhet med hög vårdkvalitet, spar både tid pengar.

” Med hjälp av verksamhetsstödet har vi lyckats skapa en effektiv verksamhet med hög vårdkvalitet och bra arbetsmiljö.”

Karin Rådberg Enhetschef ASIH, Palliativ vård och ASIH – Lund

Det senaste på bloggen

Stort tack till personalen på Palliativa enheten i Llund

Stort tack till personalen på Palliativa enheten i Lund som med öppna armar tog emot och välkomnade sjuksköterskekollegor från Eskilstuna! Att visa verksamhetsstödet i verkligheten, där det används och har använts i flera år, ger den bästa bilden av systemet!

Itacih är ryggraden i vår ASIH-verksamhet!

Så inledde en av sjuksköterskorna på ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet)i Trelleborg vårt möte igår! Gårdagens möte med användarna i Trelleborg avslutad med utbildning av de nya superanvändarna Jenny och Kristina (på bilden) som drog en lättnadens suck när dom insåg...

Vilken vecka!!

Vissa veckor är roligare att summera än andra. Detta är en sådan. Först var itACiH på studiebesök på SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet) i Eskilstuna. Alltid lika intressant och givande att besöka andra verksamheter. Stort tack till personalen som engagerat tog...

Share This