Förbättrad remisshantering!

Förbättrad remisshantering!

Önskar ni också få ett bättre flöde i remisshanteringen? ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Malmö vände sig till oss för att få ett bättre flöde på inkommande remisser. De önskade ett mer tydligt, överskådligt och strukturerat arbetssätt kring remisshanteringen, med...